top of page

Professional Group

Public·16 members

Vertalen Nederlands Naar Spaans


Een notariële akte of een document van een rechter hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Is het document in het Spaans opgesteld? Laat het document dan vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.
vertalen nederlands naar spaansEen diploma of getuigschrift laat u legaliseren met een apostille. Is het document in het Spaans opgesteld? Laat het document dan vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.


Voor een aanvraag bij de IND hebt u meestal officiële buitenlandse documenten nodig. Deze documenten moeten zijn gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees wat legalisatie is en waar u documenten kunt laten legaliseren en vertalen.


Onze beëdigde vertalers Spaans zijn in het bezit van de juiste kwalificaties, zijn beëdigd door de Nederlandse rechtbank en bekend bij de Nederlandse overheid. Zij kunnen uw Spaanstalige document beëdigd voor u vertalen naar het Nederlands of Engels. Maar een brondocument dat in een andere taal dan het Spaans is opgesteld kan uiteraard ook naar het Spaans worden vertaald, om bijvoorbeeld te gebruiken voor de Spaanse overheid.


Selecteer bericht vertalen in het bericht. Outlook vervangt de berichttekst door vertaalde tekst. Nadat u het bericht hebt vertaald, kunt u Origineel weergeven selecteren om het bericht in de oorspronkelijke taal te zien of Automatische vertaling inschakelen om berichten altijd te vertalen naar uw voorkeurstaal.


U kunt ook tekst selecteren en met de rechtermuisknop klikken om te vertalen naar de taal van uw voorkeur wanneer u een e-mailbericht opstelt. Wanneer u op de vertaalde tekst klikt, kunt u deze invoegen in het bericht dat u schrijft.


Als u later de Naar-taal voor vertaling van documenten wilt wijzigen of als u een document naar meer dan één taal wilt vertalen, kunt u dit doen door Taal instellen voor documentvertaling...in het menu Vertalen te selecteren.


U kunt een volledig Word-document of Outlook-bericht laten vertalen door een computer ('machinevertaling') en weergeven in een webbrowser. Als u dit type vertaling kiest, wordt de inhoud van uw bestand via Internet verzonden naar een vertaalservice.


U kunt de talen die voor de vertaling worden gebruikt, wijzigen door in het deelvenster Onderzoeken onder Vertaling te selecteren vanuit welke taal en naar welke taal u wilt vertalen. Als u bijvoorbeeld van het Engels naar het Frans wilt vertalen, klikt u in de lijst Van op Engels (Verenigde Staten) en in de lijst Naar op Frans (standaard).


Als u tekst rechtstreeks in een browser wilt vertalen, kunt u Bing Translator gebruiken. Mogelijk gemaakt door Microsoft Translator, biedt de site gratis vertaling van en naar meer dan 70 talen. Zie Translating text using Translator (Tekst vertalen met Translator) voor meer informatie.


Wilt u een Nederlandse tekst op betrouwbare wijze in goed Spaans laten vertalen ? Wij nemen de verschillende methoden van vertalingen van het Nederlands naar het Spaans onder de loep en gaan nader in op de voor- en nadelen. U leest hoe u een bruikbare vertaling van goede kwaliteit kunt verkrijgen.


Spaans is een essentiële taal in alle internationale zakentransacties, ongeacht de sector van activiteit. Het vertalen van uw Nederlandse content naar het Spaans is een echte drijvende kracht voor de groei van uw zakelijke activiteiten. Goede Spaanse vertalingen kunnen de zichtbaarheid van uw merk bij een internationaal publiek in Europa, de Caraïben, Zuid-Amerika, enz. enorm vergroten. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page